Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Eigendomsrecht

Rudi Van Eeckhoven is de auteur van  alle foto's op de site www.photo-rudi.be. Het gebruik van deze foto’s, in welke vorm dan ook is dus niet toegestaan zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van de auteur.

  

Aanmelden

Inschrijving voor een workshop kan enkel door het invullen  van het contactformulier of per mail gericht aan de organisator.De organisator zal binnen 48 uur een bevestigingsmail versturen. Aanmelding is pas definitief na betaling van de prijs zoals aangekondigt op de website.

 

 

Privacy

Alle wettelijke bepalingen i.v.m. met de privacy wetgeving worden strikt toegepast.

 

Inhoud van de workshop

De op de website omschreven inhoud van de workshop zal in de mate van het mogelijk aangehouden worden. De organisator behoud echter wel het recht om de inhoud aan te passen indien de omstandigheden dit verantwoorden. Het spotten van wildlife of bepaalde diersoorten kan niet worden gegarandeerd door de organisator. De deelnemers verbinden zich er toe om de natuur in al zijn vormen te respecteren en de regels in acht te nemen.

 

Aansprakelijkheid

Deelname aan een workshop is ten alle tijden op volledige verantwoordelijkheid van de deelnemer. Photo-Rudi.be of een van zijn vertegenwoordigers kan nooit aansprakelijk worden gesteld tot het betalen van een vergoeding voor schade en/of  diefstal ontstaan door, tijdens of bij gelegenheid van de deelname aan de workshops e.d. .

Het wordt de deelnemers aangeraden een eigen reis en/of apparatuurverzekering af te sluiten.

 

 

In geval van betwisting

In geval van betwisting is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing en zijn het Vredegerecht te Sint-Niklaas en de Rechtbanken te Dendermonde exclusief bevoegd. Procedures zullen in de rechtbanken  enkel in de Nederlandse taal worden gevoerd.

Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimaal gebruik.

Accepteren